Rekordaktive fondssparere søker trygge havner

Fondssparernes penger var i november på full fart tilbake i rentefond og omsetningen av fond nådde ny rekord så langt i år. I oktober var tilliten til både rentemarkedet og aksjemarkedet så tynnslitt at mye penger forsvant over i kontanter. Aksjefond er imidlertid fortsatt ikke attraktivt i følge statistikk fra nettbanken Nordnet.

- Fondssparerne benyttet oppgangen i oktober til å ta gevinster og komme seg ut av markedet. Nå virker det som om tilliten til rentemarkedet er gjenoppstått og siden man over tid får litt mer betalt for å ha penger i rentefond enn på konto, så velger dermed sparerne å plassere pengene sine der igjen, sier Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom i Nordnet.

På listen over mest kjøpte fond så dominerer rentefondene. De mest kjøpte fondene var Holberg Likviditet, Skagen Høyrente og Handelsbanken Obligasjon. På listen over mest solgte, er det hovedsakelig aksjefond og norske aksjefond som blir mest solgt.

- Sparerne tar penger ut av aksjefond og plasserer i rentefond. Det kan selvsagt være fordi man ønsker å trekke ned risikoen på sparingen sin, men en del har nok allerede begynt å planlegge årsskiftet og realisert tap på aksjefond for å få fradraget for tapet på neste skatteoppgjør. For de som har mistet troen på et eller flere aksjefond de sitter med, så kan det være en idé å bytte til et annet fond man har mer tro på, sier Sissel Olsvik Vammervold.

Statistikken viser at det ble nettokjøpt rentefond for 53 millioner og nettosolgt aksjefond for 5 millioner i november.

- Private sparere er fortsatt trygghetssøkende og vil i størst mulig grad beskytte og bevare sine hardt oppsparte penger. Det er fortsatt svært nervøse tilstander i markedet og vi ser at både positive og negative nyheter får store overreaksjoner. Vi kan nok forvente å ha det slik en god stund fremover, inntil EU’s ledere klarer å overbevise oss om at de trekker i samme retning mot en vei ut av uføret, avslutter Sissel Olsvik Vammervold.

Mest kjøpte fondMest solgte fond
1Holberg Likviditet1Warren Wicklund Norge
2Skagen Høyrente2BNP Paribas Eq. Germany
3Handelsbanken Obligasjon3DNB SMB
4DNB Obligasjon4Alfred Berg Pengemarked
5KLP Pensjon II5Holberg Norge
6Black Rock World Gold6DNB Navigator
7KLP Pengemarked7Delphi Europa
8Fidelity Thailand8DNB Norge Indeks
9KLP Rente II9Black Rock Latin America
10DNB ECO Absolute Return10KLP Pensjon

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 50.000 kunder i Norge for november måned.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom Nordnet Norge,
+47 23 33 30 12, +47 907 82 282,sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Files

Images

file-icon