September: Spararna fortsatt aktiva

Aktiviteten bland spararna var under september på fortsatt höga nivåer, men minskade jämfört med rekordmånaden augusti.

I september gjordes 1 427 748 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 64 898 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 395 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 35 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 0,4 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Sep. 2011Sep. 2010ett årAug. 2011en månad
Sverige826 945742 81211,3%1 067 751-22,6%
Norge234 816217 1028,2%302 204-22,3%
Danmark127 561150 736-15,4%188 527-32,3%
Finland238 426179 17733,1%339 293-29,7%
Totalt1 427 7481 289 82710,7%1 897 775-24,8%
Snitt per börsdag64 89858 62910,7%82 512-21,3%
Aktiva konton395 000347 00013,8%391 0001,0%
Nettosparande (MSEK)4004000,0%1 200-66,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

-Spararna hänger med i börssvängarna och är fortsatt aktiva i sina portföljer. Jämfört med augusti, då vi såg en rekordaktivitet, har dock antalet avslut minskat, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2011 kl 10.30 (CET).