September: Stabil aktivitet bland spararna

​September var en av årets hittills bästa börsmånader och aktiviteten ökade något jämfört med föregående månad. Totalt gjordes drygt 1,3 miljoner avslut, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med augusti.

I september gjordes 1 343 596 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 61 073 avslut per börsdag. 

   Förändring Förändring
 Sept. 2010Sept. 2009ett årAugusti 2010en månad
Sverige742 812705 5785,3%670 07310,9%
Norge217 102318 272-31,8%211 4672,7%
Danmark150 736181 916-17,1%162 223-7,1%
Finland179 177243 578-26,4%185 129-3,2%
Tyskland53 72779 572-32,5%57 197-6,1%
Luxemburg429 561-99,6%287-85,4%
Totalt1 343 5961 538 477-12,7%1 286 3764,4%
Snitt per börsdag61 07369 931-12,7%58 4724,4%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. 

Enligt preliminär statistik är Nordnet under september månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. 

- September har varit en bra börsmånad, och aktiviteten har ökat något jämfört augusti. Nordnets position på de nordiska börserna har samtidigt stärkts, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet. 

MäklareMarknadsandel
1. SEB8,6%
2. Nordnet7,4%
3. Citadel Securities5,6%
4. Credit Suisse5,6%
5. Avanza4,6%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet 

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.