Stor riskrädsla hos fondspararna

Inledningen av augusti blev skakig på världens aktiemarknader. Svagare makrostatistik från Europa tillsammans med oro skapad ur konflikterna i Ryssland, Irak och Israel bidrog till minskad riskaptit med fallande kurser som följd. Andra halvan av augusti karaktäriserades av ökad marknadstilltro och därmed stigande kurser. Sammantaget innebar det att de flesta av världens viktigaste börser steg under månaden.

Bland fondspararna hos Nordnet Bank var det nästan 25 procent färre som gjorde minst en fondaffär under augusti jämfört med den högaktiva julimånaden. Däremot var storleken på snittaffären den näst högsta någonsin, vilket gör att den totala fondhandeln ändå låg i paritet med tidigare årshögstanivåer. I volym räknat var fondförsäljningarna något större än köpen, något som inte hänt sedan 2012.

Den populäraste fondkategorin under månaden var räntefonder av olika slag. Stora köp har skett i såväl korta räntefonder som olika typer av obligationsfonder. Bland försäljningarna märks särskilt svenska småbolagsfonder. En fondkategori som varit mycket populär tidigare under året.

- Att fondspararna säljer aktiefonder och ökar andelen ränteplaceringar är en tydlig signal om att de tvivlar på börsen inför hösten. Deras rädsla för bakslag blev särskilt påtaglig när börser sjönk kraftigt i början av månaden. I det läget var det många som tryckte på säljknappen, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

- Sedan början av 2013 fram till augusti har småbolagsfonderna varit stekheta bland spararna. Totalt har spararna nästan tredubblat innehaven men de enorma inflödena har nu vänts till utflöden. En förklaring till flykten är att småbolagsfonderna utvecklades mycket starkt fram till halvårsskiftet medan utvecklingen sedan dess varit negativ, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonderMest nettosålda fonder
SPILTAN HÖGRÄNTEFONDCARNEGIE SMÅBOLAGSFOND
SPP AKTIEFOND USALÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND
CARNEGIE CORPORATE BONDLANNEBO SMÅBOLAG
SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFONDSPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG
SEB BIOTEKNIKFONDDIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE
SKAGEN GLOBALNORDEA EUROPEAN HIGH YIELD BOND
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQ.DIDNER & GERGE SMÅBOLAG
FIDELITY CHINA FOCUSDNB SWEDEN MICRO CAP
SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGETUNDRA PAKISTANFOND
NORDEA EUR. CORPORATE BONDÖHMAN FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under augusti och fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet Bank, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
gunther.marder@nordnet.se 

Nordnet is a Nordic online bank with about 504,900 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.