Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

May

Handel i børsnoterte produkter uten kurtasje med Nordnet Markets

3 May, 2017
– Vi har over en lengre periode sett at interessen for handel med børsnoterte produkter er økende. Den økte populariteten har hovedsakelig vært drevet av kunder med høy risikovilje, men også langsiktige investorer og sparere begynner å få øynene opp for de mulighetene som ligger i disse produktene, sier Anders...
Read full article

Kurtagefri handel i børshandlede produkter med Nordnet Markets

3 May, 2017
– Børshandlede produkter er igennem længere tid blevet mere og mere populære, og i Nordnet Markets findes der produkter til alle typer investorer. Den almindelige investor vælger måske et certifikat uden gearing i et bredt aktieindeks, mens den mere avancerede investor kan tiltrækkes af produkter med ekstrem høj risiko, som...
Read full article

Bättre än väntat på de nordiska marknaderna

2 May, 2017
Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 850 719 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 105 755 avslut i snitt per börsdag. Det totala antalet transaktioner i april är lägre än rekordmånaden mars 2017. Dock är antalet börsdagar färre, vilket gör att...
Read full article

Better than expected on the Nordic stock exchanges

2 May, 2017
In April, 1,850,719 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 105,755 trades on average per day. The total number of transactions is lower in April than the record month March 2017. However, the number of trading days...
Read full article

Resultatsesongen preger markedet positivt

2 May, 2017
April måned var preget av påskeferien, og indeksen endte opp hele1,5 %. Måneden har også vært preget av rapporter fra første kvartal, politisk uro i Nord-Korea og valg i Frankrike. Over 70 % av selskapene i USA har levert kvartalsrapporter, og hele 77 % har oversteget forventningene. Spesielt biotech...
Read full article

April

Privatspararna överger Hexagon

28 April, 2017
I april lockades många privatsparare att köpa H&M som haft en mycket negativ utveckling de senaste två åren. – Det är förståeligt att många lockas av H&M som varit en av börsens älsklingar under en så lång tid. Det är alltid förenat med en högre risk att försöka fånga fallande...
Read full article

Privatsparare sålde fastighetsfonder i april

27 April, 2017
– För tillfället är det svårt att hitta marknader eller branscher som känns intressanta och prisvärda. Då väljer spararna istället att sprida sina risker i breda globalfonder, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet Ett trendbrott syns bland branschfonder där den mest sålda fonden under månaden var en fastighetsfond. – Under flera...
Read full article

Osakekauppa maaliskuussa: Sell in May on tullut etuajassa

5 April, 2017
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi maaliskuussa 28,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi 16,3 prosenttia vuodentakaisesta maaliskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät paisuivat edelliskuusta euroissa 16,1 prosenttia. Myös koko pörssin osalta kauppamäärät ylsivät euroissa 3,1 prosentin kasvuun. Edellisvuoden...
Read full article

Laksefallet skremte fondskundene

4 April, 2017
Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 99 millioner i løpet av mars 2017. Trenden er fortsatt at nordmenn nettotegner i fond.   – Overvekten av fondene som ble kjøpt i mars er i Delphi Nordic og DNB Teknologi....
Read full article

Avvaktande bland de nordiska privatspararna

3 April, 2017
– Vi såg ganska små rörelser på de nordiska marknaderna för mars som helhet, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet. Årets första rapportperiod har ebbat ut och privatspararna väntar nu på första kvartalets rapporter som börjar presenteras om ett par veckor. Från vår svenska horisont var Fingerprints vinstvarning, H&M:s...
Read full article

Trading statistics, March 2017

3 April, 2017
– We saw quite small movements in the Nordic markets for March as a whole, says Håkan Nyberg, CEO of Nordnet. The first reporting period is over and the private savers are now waiting for the Q1 reports that come out in a few weeks. From our Swedish horizon,...
Read full article

Laksefeberen er over

3 April, 2017
Mars måned ble en måned som endte mer eller mindre flatt, men volatiliteten har vært veldig høy. Måneden har vært preget av rentemøte i USA 15. mars som skapte høy optimisme. Oslo Børs testet nesten års høyeste før det like fort snudde ned igjen. Igjen har det dreid seg...
Read full article

March

Spararna tror fortsatt på H&M

31 March, 2017
Privatspararnas börsoptimism avtog något i mars och många valde att investera i större bolag där H&M och Fingerprint sticker ut som spararfavoriter med en tuff utveckling det senaste året.            – Trumps svårigheter att driva igenom sin politik, framtiden för EU och alltmer ansträngda bolagsvärderingar gör att det finns en...
Read full article

Ryssland ute i kylan bland fondspararna

30 March, 2017
Nordnets kunder föredrar fortsatt aktiefonder och av de 10 mest populära fonderna i mars var samtliga aktiefonder. – Privatspararna väljer i allt högre grad globalfonder med låga avgifter och det tycker jag är en smart strategi. Många tror att avkastningen i aktiemarknaden kommer vara lägre under en tid framöver och...
Read full article

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

24 March, 2017
ANMÄLAN   Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 19 april 2017, på adress: Nordnet AB (publ), att: Emelie Ahlin Andersson, Box...
Read full article

Nordnet inför transparenscertifiering för pensionspartners

21 March, 2017
Nordnet har sedan bolaget grundades för drygt 20 år sedan verkat för öppenhet kring de avgifter man som sparare betalar. Nu tar Nordnet nästa steg och kräver samma öppenhet hos de förmedlare som använder sig av Nordnets plattform för att sälja sina pensionslösningar. Transparenscertifieringen innebär att förmedlarpartners till Nordnet...
Read full article

Tutkimus: Sijoittaminen on naisille voimaantumisen lähde

8 March, 2017
Terhi Piilosen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässä pro gradussa eriteltiin neljä sukupuolittunutta diskurssia eli yhtenäistä puhe- ja ajattelutapaa, joita naiset käyttävät puhuessaan sijoittamisesta. Diskurssit lajiteltiin sen mukaan, koetaanko sijoittaminen niissä ensisijaisesti velvollisuutena vai hauskanpitona sekä nähdäänkö sijoittaminen naisellisten vai miehisten ominaisuuksien kautta. Diskurssit ovat (1) naisellinen velvollisuus, (2) naisellinen nautinto, (3)...
Read full article

Osakekauppa helmikuussa: Poikkeuksellista osinkohuumaa

3 March, 2017
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi helmikuussa 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi kuitenkin 6,6 prosenttia vuodentakaisesta helmikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät paisuivat edelliskuusta euroissa 15,4 prosenttia. Myös koko pörssin osalta kauppamäärät ylsivät euroissa 11,8 prosentin kasvuun....
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Johan Tidestad
Head of Communications
X