Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

March

Handelsrekord hos Nordnet i februari

1 March, 2017
Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 288 566 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 114 428 avslut i snitt per börsdag, vilket är det högsta antalet någonsin för en månad.   – Våra nordiska kunder slår handelsrekord i februari räknat i antalet...
Read full article

Funcom-feber i februar

1 March, 2017
Februar måned ble en måned som endte mer eller mindre flatt, men volatiliteten har vært veldig høy. Måneden har vært preget av resultater og det har vært mange skuffelser kursmessig. Til tross for rekordresultater innen blant annet sjømatsektoren, har alle nesten utelukkende falt etter rapportering. Yara og Orkla skuffet...
Read full article

February

Folkaktie i topp när börsen når nya höjder

28 February, 2017
I februari fortsatte trenden med en hög aktivitet bland privatspararna. På köpsidan var det en blandad kompott där H&M toppade som det mest köpta bolaget. Axfood och Fingerprint Cards slog sig också in på topp-3. – När börsen är på de högsta nivåerna någonsin är det svårt att hitta bolag...
Read full article

Stark börs får spararna att välja aktiefonder

27 February, 2017
Aktiviteten bland Nordnet kunder var fortsatt hög under februari och det var aktiefonder som gällde för hela slanten under månaden. De 10 mest köpta fonderna bland Nordnets kunder i Sverige var samtliga aktiefonder. – När aktiemarknaden utvecklas starkt och räntefonderna ger obefintlig avkastning är det lockande att ta för mycket...
Read full article

Ny styrelse i Nordnet

23 February, 2017
På extra bolagsstämma i Nordnet den 21 februari valdes ny styrelse i Nordnet. Styrelsen består från och med detta datum av följande ledamöter: Hans Larsson (styrelseordförande): Har tidigare haft en rad ledande befattningar inom SEB och är idag styrelseledamot i bland annat Lindorffgruppen. Tom Dinkelspiel: Styrelseledamot i Nordnet sedan...
Read full article

Piensijoittajien osakekauppa tammikuussa: Trump-ralli saa riittää

3 February, 2017
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski tammikuussa 0,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi jopa 16,3 prosenttia vuodentakaisesta tammikuusta. Online-välittäjien kauppamäärät vähenivät edelliskuusta euroissa 12,1 prosenttia. Kuitenkin koko pörssin osalta kauppamäärät kohosivat euroissa 2,2 prosenttia. Edellisvuoden...
Read full article

Avnotering av Nordnet

2 February, 2017
Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Nordnet AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i aktien blir den 17 februari 2017.
Read full article

Delisting of Nordnet

2 February, 2017
Nasdaq Stockholm has decided that Nordnet AB (publ) will be delisted from Nasdaq Stockholm. The last day of trading in the shares will be 17 February 2017.
Read full article

Fondspengene strømmer inn til norsk børs og økonomi

2 February, 2017
Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 152 millioner i løpet av januar 2017. Dette er tall som er sterke og den positive trenden fortsetter.  Listen over de mest populære fondene gjenspeiler en høyere risikoappetitt blant Nordnet-kundene. – Overvekten...
Read full article

Nordnet: månadsstatistik januari

1 February, 2017
I januari gjordes 2 262 411 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 110 362 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i januari till 576 600, vilket är 9 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per...
Read full article

Nordnet: Monthly statistics January

1 February, 2017
In January, 2,262,411 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 110,362 trades per day. The number of customers in the end of January was 576,600, which is 9,800 more than previous month. The number of accounts...
Read full article

Aksjefeber i Januar hos Nordnet

1 February, 2017
Januar startet veldig godt og bygde videre på momentet ut av desember. Slutten av Januar var børsens brede indeks OSEBX oppe i 711, noe som var ny rekord. Momentet roet seg noe siste dagene som avsluttet januar måneden på OSEBX på 693 med en oppgang på 1.3 %. – Norwegian...
Read full article

NNB Intressenter knyter Peter Dahlgren till verksamheten i samband med förvärvet av Nordnet

1 February, 2017
Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2) har genom NNB Intressenter AB (”NNB Intressenter”) lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) att överlåta samtliga aktier i Nordnet till NNB Intressenter (”Erbjudandet”). NNB Intressenter fullföljde den 25 januari 2017 Erbjudandet och äger och kontrollerar därefter...
Read full article

January

Spararna såg januarirea i H&M

31 January, 2017
Det var storbolagen som handlades mest bland Nordnets kunder under månaden. De tre största bolagen på börsen; H&M, Volvo och Nordea var de mest handlade. – H&M fortsätter att vara privatspararnas favorit och det är många som passat på att bottenfiska efter en tids kursnedgång trots marknadens avvaktande inställning....
Read full article

Nordnet bokslutskommuniké januari-december 2016

31 January, 2017
Oktober – december 2016 Rörelseintäkterna minskade med 3 procent till 314,0 MSEK (322,4 MSEK) Rörelseresultatet minskade med 5 procent till 107,7 MSEK (113,2 MSEK) Periodens resultat efter skatt är oförändrat och uppgår till 87,4 MSEK (87,5 MSEK) Resultat per aktie före och efter utspädning är oförändrat och uppgår till...
Read full article

Nordnet Year-End report January-December 2016

31 January, 2017
October-December 2016 Operating income decreased by 3 percent to SEK 314.0 million (322.4) Operating profit decreased by 5 percent to SEK 107.7 million (113.2)  Profit after tax for the period was unchanged and amounted to SEK 87.4 million (87.5) Earnings per share before and after dilution were unchanged and...
Read full article

USA i fokus för fondspararna

30 January, 2017
Trots stor osäkerhet kring den amerikanske presidenten och vilken politik han kommer driva så går spararnas pengar fortfarande till aktiemarknaden i allmänhet och den amerikanska aktiemarknaden i synnerhet. – Tre av de fem populäraste fonderna har sitt fokus på amerikanska aktier. De svenska spararna räds varken Trump eller stark den...
Read full article

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

27 January, 2017
ANMÄLAN M.M.  Aktieägare som önskar delta i stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 februari 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 15 februari 2017, på adress: Nordnet AB (publ), att: Emelie Ahlin Andersson, Box...
Read full article

Nordnet ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

25 January, 2017
NNB Intressenter AB:s (”NNB Intressenter”) offentliga uppköpserbjudande avseende Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) förklarades ovillkorat idag den 25 januari 2017. NNB Intressenter, Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII äger och kontrollerar tillsammans mer än 90 procent av aktierna i Nordnet och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Johan Tidestad
Head of Communications
X