Anders är född 1976. Han är anställd sedan 2005. Andes är Civilekonom från Norges Handelshøyskole. Tidigare har Anders arbetat på Accenture.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 18 539