Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012. Kommunikation vid Berghs School of Communications och IFL på Handelshögskolan. Vd för The Springfield Project. Styrelseledamot i Anticimex Group, Eniro, Hyper Island och We Mind. Fd VD för Aftonbladet Hierta AB.

Aktieinnehav (per 31 december 2015):

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.