Född 1960. Styrelseledamot sedan 2003. Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Grundade CINT AB, Eurotrade samt Mangold AB, och är fd VD i Nordnet Holding. Styrelseledamot i Sticky AB och Techtroopers AB.

Ledamot i revisionsutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB), ersättningsutskottet  (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB) och kreditutskottet (Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 5 012

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.