Född 1941. Styrelsens ordförande sedan 2001. Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm, MBA Insead, Frankrike. Styrelseordförande i Gummesson Gruppen AB, MPS Holding AB och Premiefinans K. Bohlin AB och SCI. Styrelseledamot i Gundua Foundation, Stiftelsen Silviahemmet och Drottningholms Slottsteater.

Ledamot i valberedningen, revisionsutskottet, ersättningsutskottet (Nordnet AB (publ)) och kreditutskottet (Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 4 801 838 (direkt) 71 317 411 (indirekt)

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende till större aktieägare i bolaget.