Eva är född 1976. Hon har varit anställd sedan 2013. Eva har en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Halmstad Högskola och University of Technology Sydney. Hon har tidigare arbetat på Swedbank Försäkring och Swedbank Robur.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 4 128