Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Civilingenjör i energieekonomi och produktionsekonomi från Helsingfors Teknologiska Universitet. Har tidigare jobbat på Taaleritehdas Oyj som Chief Customer Officer. Advisor på Seedi Solutions agency och har erfarenhet av styrelsearbete i Digiraksa Oy.

Aktieinnehav (per 31 december 2015): –

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.