Jacob är född 1973. Han är anställd sedan 2010. Jacob har en Fil kand. i ekonomi från Stockholms Universitet och är Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har tidigare arbetat på NASDAQ OMX och Ernst & Young Management Consulting.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 27 700