Jenny är född 1973. Hon är anställd sedan 2013. Jenny är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg samt har en Fil. Kand. i språkvetenskap från Karlstads Universitet. Hon har tidigare arbetat på SEB och Accenture.