Född 1951. Styrelseledamot sedan 2010. Kjell är utbildad ekonom. Styrelseledamot i Aktia Bank i Finland. Fd vd i Landshypotek AB, fd ordförande i bl a Swedbank Hypotek, Swedbank Försäkring och Swedbank Finans.

Ordförande i risk- och complianceutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB) och ledamot i ersättningsutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 5 000

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.