Max är född 1967. Han är anställd sedan 2000. Max har studerat vid Copenhagen Business College. Max är styrelsemedlem i Nordnet Pensionsförsäkring AB. Han har tidigare arbetat på Midtbank.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 4,517