Niklas är född 1971. Han är anställd sedan 2011. Niklas har en Politices magister med nationalekonomi som huvudämne från Åbo Akademi. Han var tidigare VD på Infonet Finland och har tidigare arbetat som aktiemäklare på Conventum Securities.

Aktieinnehav per 31 december 2015 (direkt): 6 175