Född 1967. Styrelseledamot sedan 2007. Studier vid Handelshögskolan Stockholm. Styrelseordförande i Swedsec Licensiering AB and Öhmankoncernens moderbolag E. Öhman J:or AB, samt ledamot och i vissa fall ordförande i vissa andra bolag inom Öhmankoncernen. Styrelseledamot MPS Holding AB, Kogmot AB och Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB. Styrelseordförande i Nordnet Pensionsförsäkring AB samt styrelseledamot i Nordnet Bank AB och i Nordnet Livsforsikring AS.

Ordförande i revisionsutskottet (Nordnet AB (publ)) och kreditutskottet (Nordnet Bank AB) samt ledamot i risk- och complianceutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 4 904 776 (direkt) och 54 313 083 (indirekt)

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende till större aktieägare i bolaget.