Född 1939. Styrelseledamot sedan 2001. Civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Ulf är Ambassadör. Han är styrelseledamot i Premiefinans K. Bohlin AB, Ponte Fiore AB samt Bockholmen Hav och Restaurang AB. Ulf är ledamot av IVA.

Ordförande i ersättningsutskottet (Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB).

Aktieinnehav (per 31 december 2015): 5 911 177 (direkt) och 73 111 365 (indirekt)

Styrelseledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende till större aktieägare i bolaget.