Arkiv

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

  
Protokoll
File
Kallelse
File
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7
File
Styrelsens beslut om förslag enligt punkten 8 c jämte yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
File
Fullständigt förslag om beslut enligt punkten 13
File
Styrelsens fullständiga förslag om beslut enligt punkten 14
File
Revisorsyttrande
File
Styrelsens fullständiga förslag om beslut enligt punkten 15 jämte yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
File
Styrelsens fullständiga förslag om beslut enligt punkten 16 jämte yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
File
Fullmakt
File
Valberedningens arbete
File
Information om föreslagna styrelseledamöter
File

Kontakta oss

Robert Stambro
tf Chief Financial Officer
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Emelie Ahlin
Emelie Ahlin Andersson
Investor relations