Arkiv

Arkiv

I detta arkiv samlar vi alla handlingar från våra tidigare bolagsstämmor.

   
Extra bolagsstämma 21 februari 2017 - kallelse
File
Extra bolagsstämma 21 februari 2017 - fullmakt
File
Extra bolagsstämma 21 februari 2017 - protokoll
File
Protokoll
File
Kallelse
File
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7
File
Styrelsens förslag till utdelning enligt punkten 8 c jämte yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
File
Fullständigt förslag om beslut enligt punkten 13
File
Revisorsyttrande
File
Fullmakt
File
Information om föreslagna styrelseledamöter
File

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X