Nordnet Citizenship

Nordnet Citizenship

Nordnet Citizenship är vårt sätt att ge tillbaka till samhället, och att arbeta för vara en mer hållbar medborgare. Vårt Citizenship-ramverk låter alla anställda på Nordnet att utveckla sina egna hållbarhetsprojekt. Vi har definierat tre fokusområden: hållbart sparande och lån, jämställdhet och mångfald och digitalt lärande, och inom dessa områden driver vi projekt som ska gynna samhället men även oss som bolag. Projekten ska generera värde till sparare och låntagare, anställda och samhällen, samtidigt som det adderar värde till våra aktieägare och som vi minimerar vår påverkan på miljön.

Varje år sätter vi av en krona per kund för våra Citizenship-projekt.

 

Så här gör vi

Våra Citizenship-projekt startar med att anställda skickar in sina förslag till våra fem Citizenship-ambassadörer, som utvärderar förslagen och beslutar om de ska genomföras. Ambassadörerna, som är anställda från hela organisationen, och initiativtagare till projekten som genomförs, får sätta av 10 procent av sin arbetstid åt att arbeta med de olika Citizenship-projekten.

Strategi och budget tas fram och beslutas av Nordnets Citizenship Board, som består av fem medlemmar från organisationen inklusive VD.

Delat värdeskapande

Vår Citizenship-modell grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på det Citizenship-ramverk som vi på Nordnet arbetar utifrån men även andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI G4, nivå core. Läs mer i vår senaste Citizenship-rapport.

Våra Citizenship-projekt

Samarbete med Hello World!

Sverige

Nordnet samarbetar med Hello World!, vars mål är att få barn och ungdomar intresserade av digital skapande. Nordnet kommer tända fem digitala stjärnor och våra medarbetare kommer att vara aktiva inom Hello World!s mentorplattform. Vi tycker att det är viktigt att bidra till digital utveckling och att få barn att upptäcka digitalt skapande, kanske som en framtida karriär.

Volontärarbete och finansiellt stöd för Kodcentrum

Sverige

Vi stöder Kodcentrum, och därmed hjälper vi till att utveckla framtidens programmerare. Det är meningsfullt för oss, eftersom vi alltid är beroende av duktiga personer inom IT.

Cykling tillsammans med La Flamme Rouge 

Danmark

Fyra av våra medarbetare i Danmark deltog i ett cykelevent i Köpenhamn, till förmån för cancersjuka och deras familjer.

Hållbarhetsbloggen

Sverige

Syftet med hållbarhetsbloggen är att utbilda och inspirera kunder samt andra sparare till hållbara investeringar.

Läs Hållbarhetsbloggen

Kvinnor och sparande

Sverige

Den kanadensiska forskaren Barbara Stewart presenterade sin rapport om kvinnor och pengar. Syftet var att inspirera kvinnor att göra ännu bättre investeringar.

Volontärarbete för Ungt Entreprenørskap

Norge

Medarbetare från vårt Oslo kontor har besökt niondeklasser för att utbilda och inspirera dem i frågor gällande investeringar, sparande och privatekonomi i allmänhet.

Insamling till Röda Korset i samband med flyktingkrisen

I samband med flyktingkrisens snabba utveckling 2015 startade våra medarbetare en nordisk insamling till Röda Korsets flyktinghjälp. Våra medarbetare lyckades samla ihop 62 100 kronor och i tillägg bidrog Nordnet med 124 200 svenska kronor.

Klimatkompensering via Plan Vivo och ArBolivia

År 2015 uppgick Nordnets totala växthusgasutsläpp, inklusive medarbetarnas pendling, till 269 ton CO2e. Det kompenseras genom att plantera träd i samarbete med småbrukare i Bolivia.

Volontärarbete för Hope foundation

Finland

Hälften av medarbetarna på vårt Helsingfors kontor spenderade fyra timmar av sin arbetstid i mars 2015 med att sortera donerade kläder och skor för organisationen Hope Foundation.

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)