Press

Welcome to Nordnet’s pressroom. Here we share news, images and other relevant information about our company. You will also find contact information to our media spokespeople.

Press contact

Johan Tidestad
Head of Communications
+46 708 87 57 75
johan.tidestad@nordnet.se

twitter-icon Tweets of Johan Tidestad

Latest press releases

September

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT)

10 September, 2007
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (200 013 aktier, 1,08%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 631 150 aktier, 8,81%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen....
Read full article

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi

7 September, 2007
Helsingin pörssissä, kuten muissakin pohjoismaisissa pörsseissä, tehtiin ennätysmäärä osakekauppaa elokuussa. Jos tarkastelemme ns. puhtaita online-välittäjiä, tehtiin Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden kautta yhteensä 293 455 kauppaa, joka vastaa 9,53 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on yli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä...
Read full article

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer

5 September, 2007
”Turbulensen på børserne medførte en ny rekord i handelsaktiviteten hos private investorer. Vi så en øget aktivitet hos alle kundegrupper, men specielt daytradere, som foretrækker den høje volatilitet, øgede aktiviteten markant. Samtidig så vi klar stigning i antal kunder som udnyttede de indledende kursfald til at tjene penge på...
Read full article

Börsturbulens gav rekordhög augustihandel

3 September, 2007
”Antalet avslut per börsdag är till och med det näst högsta under hela 2007, det var bara i februari som aktiviteten var ännu högre,” säger VD Klas Danielsson. ”Aktiviteten ökade på samtliga marknader, starkast i Finland där vi växer kraftigast, och näst starkast i Tyskland. Oslobörsen tillhörde de piggaste...
Read full article

Image bank

Do you want to portrait Nordnet or someone who works here?

Contact us

Johan Tidestad
Chief Communications Officer
X