Nordnet Citizenship

Nordnet Citizenship

Nordnet Citizenship är vårt sätt att ge tillbaka till samhället, och att arbeta för vara en mer hållbar medborgare. Vårt Citizenship-ramverk låter alla anställda på Nordnet att utveckla sina egna hållbarhetsprojekt. Vi har definierat tre fokusområden: hållbart sparande och lån, jämställdhet och mångfald och digitalt lärande, och inom dessa områden driver vi projekt som ska gynna samhället men även oss som bolag. Projekten ska generera värde till sparare och låntagare, anställda och samhällen, samtidigt som det adderar värde till våra aktieägare och som vi minimerar vår påverkan på miljön.

Varje år sätter vi av en krona per kund för våra Citizenship-projekt.

 

Så här gör vi

Våra Citizenship-projekt startar med att anställda skickar in sina förslag till våra fem Citizenship-ambassadörer, som utvärderar förslagen och beslutar om de ska genomföras. Ambassadörerna, som är anställda från hela organisationen, och initiativtagare till projekten som genomförs, får sätta av 10 procent av sin arbetstid åt att arbeta med de olika Citizenship-projekten.

Strategi och budget tas fram och beslutas av Nordnets Citizenship Board, som består av fem medlemmar från organisationen inklusive VD.

Delat värdeskapande

Vår Citizenship-modell grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på det Citizenship-ramverk som vi på Nordnet arbetar utifrån men även andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI G4, nivå core. Läs mer i vår senaste Citizenship-rapport.

Våra Citizenship-projekt

Samarbete med Hello World!

Sverige

Nordnet samarbetar med Hello World!, vars mål är att få barn och ungdomar intresserade av digital skapande. Nordnet kommer tända fem digitala stjärnor och våra medarbetare kommer att vara aktiva inom Hello World!s mentorplattform. Vi tycker att det är viktigt att bidra till digital utveckling och att få barn att upptäcka digitalt skapande, kanske som en framtida karriär.

Volontärarbete och finansiellt stöd för Kodcentrum

Sverige

Vi stöder Kodcentrum, och därmed hjälper vi till att utveckla framtidens programmerare. Det är meningsfullt för oss, eftersom vi alltid är beroende av duktiga personer inom IT.

Nordnet har anordnat två barnhack på kontoret i Bromma där vi bjudit in 35 barn som fått lära sig digital skapande i programmeringsspråket Scratch. Vi deltog även som volontärer i Stadshushacket för femteklassare som anordnades av Stockholm stad tillsammans med Kodcentrum.

Tjejer Kodar Camp
Kvinnor och kod tillsammans med Tjejer Kodar

Sverige

Nordnet är partner till Tjejer Kodar och tillsammans vill vi uppmana fler kvinnor att lära sig eller fördjupa sig inom programmering.

Den 14 september 2017 arrangerade Nordnet och Tjejer Kodar ett inspirerande kodevent i Nordnets lokaler. 30 kodintresserade kvinnor bjöds in och fick under kvällen lära sig grunderna i programmeringsspråket Javascript.

Samarbetet med Tjejer Kodar ingår inom två fokusområden i vårt Citizenship-ramverk: digitalt lärande samt jämlikhet och mångfald.

Volontärarbete för Ungt Entreprenørskap

Norge

Medarbetare från vårt Oslo kontor har besökt niondeklasser för att utbilda och inspirera dem i frågor gällande investeringar, sparande och privatekonomi i allmänhet.

Hållbarhetsbloggen

Sverige

Syftet med hållbarhetsbloggen är att utbilda och inspirera kunder samt andra sparare till hållbara investeringar.

Vi bloggar även om hur vi på Nordnet jobbar för att vara en mer hållbar medborgare. 

Läs Hållbarhetsbloggen

Nordnet @ Geek Evolution 

Sverige

Geek Girl Meetup arbetar aktivt med att skapa och lyfta kvinnliga förebilder inom IT-branschen. Nordnet deltog på Geek Evolution i Stockholm den 13 maj 2017 som anordnades av Geek Girl Meetup. Vår egen Tech-chef Tuva Palm var en av talarna under dagen.

Nordnets engagemang i detta är en del av vårt fokus på digitalt lärande samt mångfald & jämlikhet, inom vårt Citizenship-program. Det är en bra arena att synas inom när det kommer till att öka medvetenheten om Nordnet som arbetsgivare bland kvinnor som är intresserade av teknologi.

Kvinnor och sparande

Sverige

Den kanadensiska forskaren Barbara Stewart presenterade sin rapport om kvinnor och pengar. Syftet var att inspirera kvinnor att göra ännu bättre investeringar.

Klimatkompensering via Plan Vivo och ArBolivia

År 2015 uppgick Nordnets totala växthusgasutsläpp, inklusive medarbetarnas pendling, till 269 ton CO2e. Det kompenseras genom att plantera träd i samarbete med småbrukare i Bolivia.

Volontärarbete för Hope foundation

Finland

Hälften av medarbetarna på vårt Helsingfors-kontor spenderade fyra timmar av sin arbetstid i mars 2015 med att sortera donerade kläder och skor för organisationen Hope Foundation.

Insamling till Röda Korset i samband med flyktingkrisen

I samband med flyktingkrisens snabba utveckling 2015 startade våra medarbetare en nordisk insamling till Röda Korsets flyktinghjälp. Våra medarbetare lyckades samla ihop 62 100 kronor och i tillägg bidrog Nordnet med 124 200 svenska kronor.

Cykling tillsammans med La Flamme Rouge 

Danmark

Fyra av våra medarbetare i Danmark deltog i ett cykelevent i Köpenhamn, till förmån för cancersjuka och deras familjer.

Kontakta oss

Generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Press
Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
Karriär
Heidi Ershult
Heidi Ershult
Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X