Nordnet Ventures

Skapandet av en modern bankindustri

Nordnet existerar för att omdefiniera finansindustrin och ge sparare kontrollen över sina pengar och investeringar. Tillsammans med nystartade bolag inom fintech kan vi via Nordnet Ventures utveckla vårt digitala erbjudande ytterligare, erbjuda bättre verktyg och produkter till våra kunder och utmana traditionella sanningar inom finansbranschen. 

Varför gör vi detta?

I och med att teknologi och innovationer utvecklas förändras bankindustrin. Det gör även kundernas digitala beteende. Vi har alltid varit en digital bank med ett starkt kundfokus, så det kommer naturligt för oss att omfatta utvecklingen och de förändringar den medför.  

Vi inser också att många nya idéer, tekniska lösningar och innovationer skapas utanför våra väggar. Nordnet Ventures kommer att vara vårt sätt att stödja utvecklingen, och delta i en större omfattning.

Investeringsråd

Nordnet Ventures består av ett investeringsråd som har till uppgift att identifiera och rekommendera investeringar. Stefan Alexandersson, tidigare VD på Collector Bank, är ordförande för investeringsrådet. Stefan har lång erfarenhet av tillväxtbolag inom den finansiella sektorn. Under sin tid som VD på Collector etablerade Stefan bolagets satsningar inom fintech.

Hannes Wadell (CFO) och Anders Danielsson (Chief Commercial Officer) är medlemmar i investeringsrådet från Nordnet.

Våra investeringar

I oktober 2017 investerade Nordnet Ventures i privatekonomiappen Tink. I april 2018 lanserade Nordnet som första bank i Norden en aggregatortjänst där spararna i ett och samma gränssnitt kan se sina investeringar i aktier och fonder, oavsett hos vilken bank det förvaras.

Vad vi erbjuder entreprenörer

Förutom att vara en källa till inspiration, hjälpa startups att blomstra och utveckla deras entreprenörsanda, kan vi erbjuda många fantastiska saker:

  • tillgång till mer än 740 000 kunder som är långt framme i sitt digitala beteende
  • en omfattande kunddatabas som ger djup insikt i våra kunders behov
  • support och mentorskap från Nordnets experter inom finans, legal, compliance, risk och teknik
  • en snålskjuts på Nordnets varumärke som väletablerad och pålitlig nordisk bank
  • våra tekniska lösningar för sparande, investeringar, pension och lån
  • starkt API-fokus

Vad vi söker

Fintech startups i den nordiska regionen

Fenomenala ideer har inte geografiska gränser. För att kunna hjälpa andra bolag, däremot, behöver vi ha rötter och kunskap på deras marknad. Därför har vi valt att enbart investera i bolag inom den nordiska regionen, närmare bestämt Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vi kommer fokusera på bolag inom fintech. Det är där vi har störst kunskap och passion. Det är också där vi kan addera mer värde till våra kunder.

Bolag i uppstartsfasen

Vi vill vara med i ett tidigt skede hos ett startup-företag. En tidig investering ger oss möjligheten att bygga upp ett samarbete med grundarna och företaget. Men vi gör undantag när det dyker upp ett team eller en idé som vi helt enkelt inte kan motstå. 

Innovativa produktideer i kombination med en utmärkt affärsplan

Vi letar efter ideer och produkter som matchar eller utvidgar vår kärnverksamhet och som har potential att vidareutvecklas. Vi gillar produkter som skulle kunna spela en viktig roll i våra kunders liv, som inspirerar dem att investera och spara.

Vår affärsidé är att erbjuda privatpersoner och företag finansiella produkter som gör det möjligt att själva ta kontrollen över sin finansiella framtid. Vår kärnverksamhet på den nordiska marknaden är investeringar, sparande och pension.

Långsiktigt partnerskap och samarbete

Vi är intresserade av att bygga relationer med företag som grundar sig i ömsesidigt samarbete, inte enbart en finansiell transaktion. Produkten bör erbjuda möjligheten att kunna spela en betydande roll i våra kunders liv, inte en dagslända eller en rolig app att visa sina vänner.

En enastående grundare eller team med potential att leverera kundvärde som ger vinst

Vi vill samarbeta med team som visar kapacitet att uppnå storhet. Grundaren eller grundarna behöver besitta en pionjärsanda och uppriktig begär att hitta nya och innovativa lösningar som skapar värde för kunderna.

X