ESG/no

Undersøkelse om bærekraftige investeringer

Din mening er viktig

Nordnets ambisjon er å bygge verdens beste plattform for sparing og investeringer. Innenfor bærekraftig sparing er målet å være Nordens ledende aktør med et bredt spekter av investeringsalternativer og brukervennlige verktøy som letter dine investeringsvalg. Som en del av vårt arbeid vil vi gjerne høre om ditt syn på hva du anser som bærekraftig eller uholdbart når det gjelder investering.

Undersøkelsen tar ca. 1-2 minutter å besvare. Svarene dine er anonyme. Takk for at du deltar!
Kjønn
Alder
Hvor viktig er bærekraftsaspektet for deg når du skal velge hva du skal investere i? Vennligst ranger fra 1-6 der 6 er "veldig viktig" og 1 er "ikke viktig i det hele tatt".
Hvis du skulle foreta en bærekraftig investering – altså en investering som ikke påvirker miljøet eller samfunnet negativt – er det noen av følgende alternativer du ikke ønsker skal inkluderes i sparepengene dine?(Required)