Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

August

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Kauppasodan uhasta huolimatta suuret ja sykliset yhtiöt täyttivät ostoskorit

5 August, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto nousi heinäkuussa 5,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi vuodentakaisesta heinäkuusta 5,5 prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät vilkastuivat edelliskuusta euroissa mitattuna 16,2 prosenttia. Koko pörssin kaupankäynti piristyi kesäkuusta euroissa laskettuna 8,4 prosenttia. Edellisvuoden...
Read full article

Ingen sommerferie for Nordnets fondskunder

4 August, 2019
Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 273 millioner kroner i juli. Det ble omsatt aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond for over 1 milliard kroner i juli måned.  – Selv om våre fondskunder både i mai og juni har nettosolgt fond, ser man fra tallene i juli måned at man er tilbake...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juli

1 August, 2019
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.    Juli Juli Förändring  Juni  Förändring   ...
Read full article

Number of trades by Nordnet’s customers in July

1 August, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.    July July Change  June Change   ...
Read full article

ESG er ut – olje er tilbake

1 August, 2019
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 11 milliarder kroner i juli og netto ble det kjøpt for 435 millioner kroner. Equinor troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 171 millioner. Mowi topper salgslisten, med et nettosalg på 22 millioner kroner. – Selv om...
Read full article

July

Trots utdelningssmäll – spararna tankar Swedbank

31 July, 2019
Rapporterna för det andra kvartalet visade att de sämre tiderna nu är här, vilket framför allt syns i verkstadsbolagens orderingångar och utsikter – i synnerhet hos bolag med exponering mot den krisande fordonssektorn. Men också bankerna – SEB undantaget – gav skäl till viss oro. –   Att Swedbank sänkte...
Read full article

Oron i Persiska viken ger spararna kalla fötter

30 July, 2019
–   Det finns en osäkerhet var börsen är på väg och det syns i spararnas fondval, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.  Under årets första halva har börsen klättrat till följd av duvaktiga signaler från de stora centralbankerna. Men inför julimötet uppstod en osäkerhet om den amerikanska centralbanken verkligen...
Read full article

Nordnet’s Interim Report January-June 2019

24 July, 2019
–   The second quarter of 2019 was a good period in Nordnet’s history. From a financial perspective, we can report good cost control and increasing income. Customer growth remains high and the savings capital reached a new record of SEK 354 billion, says Anders Danielsson, acting CEO at Nordnet....
Read full article

Nordnets delårsrapport januari-juni 2019

24 July, 2019
–   Andra kvartalet 2019 blev en bra period i Nordnets historia. Från ett finansiellt perspektiv kan vi rapportera om god kostnadskontroll och stigande intäkter. Kundtillväxten är fortsatt hög över hela Norden och sparkapitalet nådde en ny högstanotering på 354 miljarder kronor, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet.  – ...
Read full article

Tutkimus: Yli puolet suomalaisista pitää nuorten talousosaamisen tasoa huonona

15 July, 2019
Suomalaiset huolissaan nuorten talousosaamisen tasosta Yli puolet suomalaisista (56 %) ajattelee, että nuorten talousosaaminen on jokseenkin tai erittäin huonolla tasolla. Vain kolmannes suomalaisista kokee nuorten talousosaamisen olevan jokseenkin hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla.  Vastaajista etenkin 30–39-vuotiaiden mielestä nuorten talousosaamisen taso on huonolla tasolla (65 % vastaajista). Parhaalla tolalla nuorten...
Read full article

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Negatiiviset tulosvaroitukset eivät säikäyttäneet sijoittajakansaa

4 July, 2019
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski kesäkuussa 33,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi vuodentakaisesta kesäkuusta 14,6 prosenttia. Online-välittäjien kauppamäärät hiipuivat edelliskuusta euroissa mitattuna 16,3 prosenttia. Koko pörssin kaupankäynti väheni toukokuusta euroissa laskettuna 5,7 prosenttia.  Edellisvuoden...
Read full article

Varannan använder långsiktigt sparande till konsumtion

2 July, 2019
Den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Det innebar att svenskarna var tvungna att flytta sitt pensionssparande från IPS till kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK). En stor skillnad är att det långsiktiga sparandet numera inte är låst. Pengarna kan därmed plockas ut när som helst. Och det kan...
Read full article

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juni

1 July, 2019
Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.    Juni Juni Förändring  Maj Förändring   ...
Read full article

Number of trades by Nordnet’s customers in June

1 July, 2019
Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.    June   June Change  May Change   ...
Read full article

Nel sprenger alle statistikker for privatpersoner

1 July, 2019
Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 9 milliarder kroner i juni og netto ble det kjøpt for 137 millioner kroner. Nel troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 146 millioner. Yara topper salgslisten, med et nettosalg på 51 millioner kroner. – Nel har...
Read full article

June

Fondskunder posisjonerer seg for en korreksjon

29 June, 2019
Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 67 millioner kroner i juni. Aksjefond ble solgt for 94 millioner, mens rentefond ble kjøpt for 23 millioner og kombinasjonsfond ble kjøpt for 4 millioner. – Det virker som om våre fondskunder posisjonerer seg for en korreksjon. Både i mai og juni har Nordnetkundene...
Read full article

Spararna flockades kring fastighetsnykomlingen

28 June, 2019
Den 5 juni noterades fastighetsbolaget John Mattsson, vars aktie gick att teckna via bland annat Nordnet, på börsen. Hos Nordnet är bolaget den mest nettoköpta aktien under juni månad, och har lockat betydligt fler sparare än uppmärksammade internationella IPO:er som Uber, Beyond Meat, Lyft och Slack – tillsammans. – ...
Read full article

Spararna kastar ut hedge- och räntefonder

28 June, 2019
Handelskrigets befarade effekt på tillväxten samt svårigheter att få upp inflationen har fått Jerome Powell, chefen för den amerikanska centralbanken, att flagga för räntesänkningar. Det har fått börsen att klättra.   – Spararna vågade satsa friskt på aktiefonder i juni, främst indexfonder, medan det numera endast finns en räntefond i...
Read full article

Lars-Åke Norling ny VD för Nordnet

17 June, 2019
Lars-Åke tillträder sin nya roll på Nordnet den 1 september. Under tiden kvarstår Anders Danielsson i sin nuvarande roll som tillförordnad VD. – Lars-Åke är rätt person att leda arbetet med att bygga framtidens bank. Han har bred erfarenhet av konsumentmarknaden, skarpt resultatfokus och en spets inom digital transformation, säger...
Read full article
1 2 3 83

Contact us

Johan Tidestad
Head of Communications
X