Press releases Nordnet

Press releases

Press releases.

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

November

2020-11-25

Offering price for Nordnet’s initial public offering set at SEK 96 per share – trading on Nasdaq Stockholm commences today

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Press release 25 November 2020

Nordnet AB (publ) ("Nordnet” or the "Company”), a leading pan-Nordic digital savings and investments platform, today announces the outcome of the initial public offering of its shares on Nasdaq Stockholm (the “Offering”). The Offering attracted very strong interest from large Swedish and international institutional investors as well as the general public in Sweden, Norway, Denmark and Finland. As a result of the Offering, Nordnet will have more than 32,000 shareholders.

Read full article
2020-11-25

Erbjudandepriset i Nordnets börsnotering fastställs till 96 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande 25 november 2020

Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget"), en ledande pan-nordisk plattform för sparande och investeringar, offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Nordnets notering på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom Erbjudandet kommer Nordnet att få mer än 32 000 aktieägare.

Read full article
2020-11-15

Nordnet publishes prospectus and announces price range for its initial public offering on Nasdaq Stockholm

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Press release 15 November 2020

Following the announcement of its intention to float on 5 November 2020, Nordnet AB (publ) (”Nordnet” or the ”Company”), a leading pan-Nordic digital savings and investments platform, today publishes its prospectus and announces the price range for the offering (the “Offering”) and listing of its shares on Nasdaq Stockholm. The first day of trading is expected to be 25 November 2020. Nordnet is the only pan-Nordic digital savings and investments platform operating at scale, and is therefore well placed to capitalise on multiple converging structural and long term trends including an accelerating shift in customer behaviour and migration to digital savings platforms across the Nordic region. As a result of significant platform investments, enhanced user experience and accelerated product innovation in recent years, Nordnet has seen a considerable increase in customer activity and engagement, as well as a significant increase in market shares across the Nordic countries and an accelerating growth trajectory.

Read full article
2020-11-15

Nordnet offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande 15 november 2020

Den 5 november 2020 meddelade Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget"), en ledande pan-nordisk plattform för sparande och investeringar, sin avsikt att genomföra en börsnotering. Idag offentliggör Nordnet prospektet och prisintervallet för erbjudandet ("Erbjudandet") och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 25 november 2020. Nordnet är den enda större pan-nordiska digitala plattformen för sparande och investeringar och är därför väl positionerat att kapitalisera på flera samverkande strukturella och långsiktiga trender, inklusive en tilltagande förändring i konsumentbeteende och en ökad förflyttning till digitala sparplattformar i de nordiska länderna. Som ett resultat av de betydande investeringarna i plattformen, en förbättrad användarupplevelse och den ökade produktinnovationen under de senaste åren har Nordnet kunnat se märkbart högre aktivitet och engagemang hos sina kunder samt en signifikant ökning av marknadsandelarna i Norden, vilket har resulterat i en accelererad tillväxt.

Read full article
2020-11-11

100 000 osakesäästötilin raja ylittyi Nordnetissä

Suomalaiset ovat avanneet osakesäästötilejä Nordnetissä jo 100 000. Arvokkain osakesäästötili on jo 188 000 euroa ja keskimääräinen osakesäästötili 10 000 euroa. Marraskuun alussa koko Suomessa tilejä oli Euroclear Finlandin mukaan 133 000, josta Nordnetin markkinaosuus osakesäästötileistä on noin 75 %. Osakesäästötilien ja yleisen sijoittamista kohtaan kasvaneen kiinnostuksen johdosta Suomessa ollaan menossa kovaa vauhtia kohti miljoonan yksityisen osakkeenomistajan rajaa.

Read full article
2020-11-10

Nordnet toimii Nordnetin suunnitellun listautumisannin yksinomaisena merkintäpaikkana yleisöannissa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. MYÖS MUITA RAJOITUKSIA SOVELLETAAN. KATSO ”TÄRKEÄÄ TIETOA” LEHDISTÖTIEDOTTEEN LOPUSSA.

Lehdistötiedote 10.11.2020

Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) ilmoitti 5.11.2020 aikeestaan käynnistää listautumisanti ja listata osakkeensa Tukholman pörssiin (”Listautumisanti”). Tänään kerromme, että Nordnet toimii suunnitellussa Listautumisannissa yksinomaisena Pohjoismaiden merkintäpaikkana yleisöannissa.

Read full article
2020-11-10

Nordnet eksklusiv distributør til offentligheden i Nordnets planlagte børsnotering

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG. ANDRE BEGRÆNSNINGER ER GÆLDENDE. DER HENVISES TIL “VIGTIG INFORMATION” I SLUTNINGEN AF DENNE PRESSEMEDDELELSE.

Pressemeddelelse, 10. november 2020

Den 5. november 2020 offentliggjorde Nordnet AB (publ) (“Nordnet”) sin plan om at gennemføre en børsnotering af selskabets aktier på Nasdaq Stockholm (“Børsnoteringen”). I dag offentliggøres det, at Nordnet gennem datterselskabet Nordnet Bank AB vil være eksklusiv distributør til offentligheden i Norden i forbindelse med den planlagte Børsnotering.

Read full article
2020-11-10

Nordnet eksklusiv salgsagent til allmenheten i Nordnets planlagte børsnotering

MÅ IKKE OFFENTLIGGSJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANDA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR SLIK PUBLIKASJON ELLER OFFENTLIGGJØRING ER ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER FORELIGGER. SE "VIKTIG INFORMASJON" NEDERST I PRESSEMELDINGEN.

Pressemelding 10. november 2020

Den 5. november 2020 kunngjorde Nordnet AB (publ) ("Nordnet") at selskapet har til hensikt å innlede en offentlig tilbudsprosess og søke om notering av aksjene på Nasdaq Stockholm ("Børsnoteringen"). I dag meddeles at Nordnet, via sitt datterselskap Nordnet Bank AB, vil tjene som eksklusiv salgsagent til allmenheten i Norden i forbindelse med den planlagte Børsnoteringen.

Read full article
2020-11-10

Nordnet exclusive retail selling agent in Nordnet’s contemplated IPO

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Press release 10 November 2020

On 5 November 2020, Nordnet AB (publ) ("Nordnet") announced its intention to launch an initial public offering of its shares and to list its shares on Nasdaq Stockholm (the "IPO"). Today, we announce that Nordnet, through its subsidiary Nordnet Bank AB, will act as exclusive Nordic retail selling agent in connection with the contemplated IPO.

Read full article
2020-11-10

Nordnet exklusiv distributör till allmänheten i Nordnets planerade notering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande 2020-11-10

Den 5 november 2020 offentliggjorde Nordnet AB (publ) ("Nordnet") sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Idag meddelas att Nordnet, genom sitt dotterbolag Nordnet Bank AB, kommer att vara exklusiv distributör till allmänheten i Norden i samband med den planerade Noteringen.

Read full article
2020-11-06

Nordnet kåret som Årets Børsmægler 2020

Nordnet er igen kåret som Årets Børsmægler af Dansk Aktionærforening på baggrund af medlemmernes tilfredshed med platformen og brugeroplevelsen. Flere end 170.000 danskere har nu valgt at placere deres opsparing i Nordnet. Det er en stigning på mere end 50 pct. bare det seneste år.

Read full article
2020-11-05

Nordnet intends to list its shares on Nasdaq Stockholm

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Press release 5 November 2020

Nordnet AB (publ) (”Nordnet” or the ”Company”), a leading pan-Nordic digital savings and investments platform, today announces its intention to launch an initial public offering of its shares (the "IPO" or the ”Offering”) and to list its shares on Nasdaq Stockholm. The Offering is expected to consist entirely of existing shares in the Company offered by the Selling Shareholders (as defined below).

Read full article
2020-11-05

Nordnet avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande 5 november 2020

Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget"), en ledande pan-nordisk plattform för sparande och investeringar, meddelar idag sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen" eller "Erbjudandet"). Erbjudandet förväntas bestå enbart av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna (som definierat nedan).

Read full article
2020-11-04

Ny handelsrekord i gaming-aksjer blant profesjonelle tradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Oktober måned har vært preget av store svingninger i markedet og enkeltpapirer. De profesjonelle aktørene har fortsatt å handle sine yndede trading-favoritter.

Read full article
2020-11-02

Trading statistics October

In October, 5,113,143 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 237,821 trades on average per day.

Read full article
2020-11-02

Gjødselfeber blant Nordnets kunder

Oktober måned har vært preget av et resultatskred på verdens børser. Selv om selskapene på bred front tjener mindre penger enn foregående kvartaler, ser vi allikevel at analytikerkorpset hadde forventet større negative effekter på regnskapene enn hva som leveres. Dette er også inntrykket til Nordnets sparere, som fortsetter å vekte seg opp i aksjer.

Read full article
2020-11-01

Fornybar-fond på kjøpstoppen nok en gang

Grønne fond som investerer i fornybar-sektoren har levert knallsterk avkastning i år. Nordnets fondskunder strømmer til. Nordnets privatkunder nettokjøpte aksjefond for 333 millioner kroner i oktober, hvor brorparten var i bransjefond innenfor fornybar energi. 

Read full article

October

2020-10-30

Handelsbanken och pandemivinnare köps i oktober

Handelsbanken fortsätter att locka sparare i rasande takt. Bara sedan början av september har antalet sparare som äger aktien via Nordnet ökat med hela 40 procent. Men fler trender sätter prägel på köpen i oktober, som fick en stökig avslutning i spåren av ökad smittspridning.

Read full article
1 2 94