Nettosparandet hos Nordnet var negativt i oktober – påverkat av förändrat partnersamarbete