2020-01-05

1 av 2 fondskroner i indeksfond i 2019

Halvparten av nytegningen i aksjefond gikk til indeksfond blant Nordnets privatkunder i 2019. Aller flest sparekroner gikk til globale indeksfond.

– Kjøp av globale aksjefond dominerte fondsåret 2019. Og det er ikke uten grunn. Verdens aksjemarkeder utviklet seg veldig bra gjennom fjoråret. De globale indeksfondene steg med rundt 30 prosent, målt i norske kroner. Av regionfondene var det kun USA-fond som leverte bedre avkastning enn globalfond i fjor, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nordnets privatkunder nettokjøpte verdipapirfond fond for knappe 1,5 milliarder kroner i 2019. Aksjefond sto for 80 prosent. Resten var jevnt fordelt mellom rentefond og sekkeposten kombinasjonsfond, multi-asset-fond og hedgefond.

Halvparten indeksfond

Nordmenn har for alvor fått øynene opp for indeksfond. I fjor gikk 1 av 2 aksjefondskroner fra Nordnets kunder til indeksfond. De mest populære indeksfondene var KLP AksjeGlobal Indeks og DNB Global Indeks. 

Andelen indeksfond har økt i flere år, og ligger nå altså på rundt 50 prosent av nysalget. Av totale kundemidler i aksjefond utgjør indeksfond om lag en tredel.

– Sparernes prisbevissthet er stadig økende, og det er positivt. For de fleste er brede, billige, globale indeksfond et utmerket fundament i en langsiktig spareportefølje, sier spareøkonomen. 

Sættem presiserer at Nordnets fondskunder er mer aktive og mer prisbevisste enn gjennomsnittskunden, så andelen indeksfond blant den jevne sparer er lavere.

«Hotte» teknologifond

Fondskategorien som gikk aller best i 2019 var teknologifond. MSCI Information Technology Index steg med hele 50 prosent i fjor. En viktig forklaring er den voldsomme kursoppgangen i USAs IT-giganter som Apple og Facebook.

Dette legger Nordnets kunder merke til, og det aller mest kjøpte fondet i 2019 var DNB Teknologi. Også JP Morgan US Technology ligger på topp-10-listen over de mest kjøpte fondene.

– Våre kunder har elsket DNB Teknologi i mange år, og tjent mye på det. I fjor tapte fondet betydelig mot indeks, men fondet ga likevel 32 prosent avkastning. På lang sikt har fondet slått referanseindeksen, kommenterer Sættem. 

Nok et år med svake vekstmarkeder

Ingen av de store internasjonale aksjeindeksene falt i 2019. Man må helt til Sør-Amerika for å finne en regionindeks i minus. MSCI Andean Index falt ca 9 prosent i lokal valuta i 2019. Denne indeksen består av Chile, Peru, Colombia og Argentina.

– Nok et år har vekstmarkedene vært svakere enn i utviklede markeder. Slik har det stort sett vært siden finanskrisen. En sterk dollar, politisk uro – og nå sist, handelskrig – er blant årsakene til at vekstmarkeder har gjort det svakt i mange år, kommenterer Sættem.

Norske aksjefond på salgstoppen

4 av de 10 mest solgte fondene i 2019 var fond som investerer på Oslo Børs. Det mest solgte fondet var Alfred Berg Gambak, på tross av at fondet slo referanseindeksen med hele 5 prosentpoeng i fjor.

På salgslisten finner vi også aktive nordiske, globale og vekstmarkedsfond som har tapt mot indeksen i flere år, som Delphi Nordic, Storebrand Global Multifactor og Skagen Kontiki.

– Salg av norske aksjefond er en trend vi har sett en stund. Våre fondskunder tror tydeligvis det er mer å hente på globale aksjefond enn norske. Det kan også være at flere ser fordelen med å ha en mer diversifisert portefølje for å få bedre risikospredning, avslutter Sættem.  

 

MEST KJØPTE FOND I 2019: 
DNB TEKNOLOGI
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
DNB GLOBAL INDEKS
ODIN EIENDOM
NORDNET SMART 15
FORTE OBLIGASJON
FONDSFINANS KREDITT
JPMORGAN US TECHNOLOGY
CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN
KLP AKSJEGLOBAL MER SAMFUNNSANSVAR

 

MEST SOLGTE FOND I 2019:
ALFRED BERG GAMBAK
DELPHI NORDIC
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II
STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
FORTE TRØNDER
PARETO INVESTMENT FUND
SKAGEN KONTIKI
FORTE NORGE
HOLBERG LIKVIDITET
SKAGEN VEKST
 

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.