2011-11-23

19% av svenskarna tycker att pension framkallar ångest


Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning om svenskarnas känslor och attityder om pension, som visar på en spretig bild. 19% av svenskarna tycker att pension framkallar ångest och 7% panik. 48% känner snarare osäkerhet i maggropen och 27% oro. 10% ger en ljusare bild och anger nyfikenhet, 29% trygghet och 17% hopp. Det är främst männen som känner positiva känslor jämfört med kvinnorna.

Vilken känsla framkallar pensionssparande?

–  Att pensionssparande framkallar känslor råder det inga tvivel om. Det märks tydligt att kvinnor känner starkare negativa känslor än män. Det kan hänga samma med att kvinnor historiskt varit hemma längre med barn och därmed fått mindre i pension. Det går att lösa genom att be mannen att avstå från en viss del av sin pension eller börja med ett pensionssparande i kvinnans namn, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Det går även att utläsa olika känslor relaterat till ålder. Yngre tenderar att vara mer positiva än äldre.
 

Vilken känsla framkallar pensionssparande?

–  De yngres positiva känslor var lite förvånande. En förklaring till de ungas entusiasm är att de har tiden till sin fördel, men det gäller att inte ta den för given. Genom att spara mindre summor och lära sig ett bra sparbeteende så slipper du sätta av stora summor senare för att kunna kompensera för förlorad tid, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Frågorna ställdes via undersökningstjänsten SnabbaSvar.se (www.snabbasvar.se) som ägs av CINT AB. Frågorna ställdes via en webbpanel till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av totalt 1 060 respondenter, vars distribution motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region. Frågorna besvarades under vecka 44. CINT använder sig av en konfidensgrad om 95 %, och därmed blir felmarginalen (även kallad statistisk osäkerhet) i svaren ca ± 3 %.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet, 073 531 13 33, jan.dinkelspiel@nordnet.se


Files