2011-12-15

2012: Børsen skal opp 15 prosent – kjøp PGS og selg Frontline.

Til tross for et turbulent 2011 på børsen er fondsforvaltere positive til 2012. Samlet tror norske fondsforvaltere at børsen skal opp 15 prosent, og det er mest penger å tjene på å kjøpe PGS. Frontline er aksjen du bør holde deg unna.


Det er Nordnet Bank som har spurt ti fondsforvaltere hvordan de tror børsen vil utvikle seg i 2012. I gjennomsnitt forventer fondsforvalterne at børsen skal stige 15 prosent neste år. Den mest pessimistiske forvalteren tror børsen kun skal stige 8 prosent, mens den mest optimistiske tror børsen skal stige 25 prosent.

– De norske fondsforvalterne er optimistiske og gir et samlet positivt bilde av Oslo Børs neste år. Vi har vært igjennom en ekstremt turbulent tid, men det er nå lys i tunnelen på flere områder. Aksjemarkedet er fundamentalt billig priset, det er tegn på politisk vilje og en vei ut av gjeldskrisen i Europa og utsiktene for amerikansk økonomi ser lysere ut enn på en stund. Det er fortsatt mange utfordringer som skal løses, og vi skal nok være forberedt på et volatilt børsår, men dersom pilene snur og pessimistene begynner å bli optimister kan det fort være mye penger som skal tilbake til aksjemarkedet. Dette kan legge grunnlag for et kanonår på børsen, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Nordnet har også spurt fondsproffene hvilke aksjer på Oslo Børs de tror mest respektive minst på. PGS, Schibsted og Yara er de 3 aksjene som forvalterne har mest tro på, mens Frontline, REC og Seadrill er de 3 aksjene som forvalterne tror minst på.

Privatpersoner tror børsen bare skal opp 4,15 prosent
Undersøkelsesbyrået CINT har samtidig, på vegne av Nordnet, spurt tusen norske privatpersoner hva de tror om børsen neste år. Selv om privatpersoner er mer skeptiske enn forvalterne tror de også på en oppgang neste år. 53 prosent tror børsen skal stige, mens 22 prosent tror børsen skal falle. Hver fjerde person tror verken børsen gir positiv eller negativ avkastning neste år. Et veid gjennomsnitt av svarene tilsvarer en total forventet oppgang på børsen på 4,15 prosent neste år.

– Vi har merket en gradvis redusert risikovilje og suksessivt mindre tiltro til aksjemarkedet i andre halvår 2012. De private har i løpet av høsten redusert sin eksponering mot aksjemarkedet, og søker nå heller tryggere plasseringsalternativer som bank- og rentesparing. Turbulensen og spesielt gjeldskrisen i Europa har skremt mange sparere, og den beskjedne forventningen til aksjemarkedet neste år er nok et resultat av dette, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 | anders.skar@nordnet.no


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 394,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.