2022-12-02

4-5 prosent avkastning i pengemarkedsfond frister

De siste månedene har trygge pengemarkedsfond vært populære blant Nordnets kunder. De tre mest kjøpte fondene i november er pengemarkedsfond. Globale og amerikanske aksjefond kjøpes også.

– Å få 4-5 prosent avkastning i pengemarkedsfond med svært lav risiko er attraktivt for mange – særlig når aksjemarkedet er så volatilt som i år, og når renten på sparekonto ligger på det halve, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.   

I november nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 113 millioner kroner. Nettokjøpet av rentefond var på 117 millioner i november, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 6 millioner.

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 989 millioner og solgte for 753 millioner, noe som gir et nettokjøp på 236 millioner i november.

Lavere inflasjonsfrykt gir børsopptur

– Inflasjonsfrykten har avtatt noe gjennom november, med fallende langrenter som konsekvens. Det har gitt ny optimisme på verdens børser.

Verdensindeksen steg med hele 7 prosent målt i dollar. Emerging Markets, eller vekstmarkeder, fikk en etterlengtet opptur i november, med en oppgang på hele 15 prosent målt i dollar.

Her hjemme steg Oslo Børs med ca 4 prosent i november, tross fallende oljepris gjennom måneden.

Pengemarkedsfond på topp

Bankene er kjent for å holde igjen innskuddsrentene når rentene stiger. I et pengemarkedsfond får kundene glede av renteøkningene nesten umiddelbart. Ved utgangen av november gir norske pengemarkedsfond 4–5 % effektiv rente, forteller Sættem.

Han understreker at dette ikke er noen garantert avkastning, men en prognose for avkastningen det neste året, gitt dagens rentenivå og kredittpremier.

– Jeg har ennå til gode å se et pengemarkedsfond som har gitt negativ avkastning over et kalenderår, legger han til.  

De tre mest kjøpte fondene i november er KLP Likviditet, Holberg Likviditet og Odin Likviditet. Disse fondene investerer alle i trygge rentepapirer med kort rentebindingstid fra norske kommuner, banker og solide store nordiske selskaper.

PS: I denne ukens Pengepodden-episode tar vi et dypdykk i rentefond-universet sammen med Ole-Andreas Grendstadbakk, renteforvalter i Holberg Likviditet. 

Globale indeksfond kjøpes og selges

På salgstoppen i november ligger Nordnet Indeksfond Global ESG, DNB Teknologi og Sissener Corporate Bond.

– Det er litt rart å se at Nordnet Indeksfond Global ESG ligger på salgstoppen, mens KLPs og DNBs globale indeksfond ligger på kjøpstoppen samme måned, kommenterer Sættem. Han ser en mulig forklaring:

Nordnets globale indeksfond har i høst hatt en noe lavere avkastning 12 siste måneder enn KLP og DNBs globale indeksfond. Dette snudde imidlertid i november, og per 1. desember ligger faktisk Nordnets globale indeksfond så vidt foran DNB Global Indeks siste 12 måneder.

Avkastningsforskjellene, som har vært på 1-2 prosentpoeng, skyldes at Nordnets indeksfond følger en litt annen referanseindeks enn KLP og DNB. Nordnets fond følger MSCI World ESG Leaders, som inneholder de 50 prosent antatt mest bærekraftige selskapene i moderindeksen MSCI World. DNB og KLP følger MSCI World Index, men har utelukket noen selskaper basert på egne ESG-analyser.

Sættem mener at det for de fleste er hipp som happ hvilket globale indeksfond de kjøper, så lenge kostnadene er lave. Forskjellene i innhold og avkastning er små på lang sikt, og alle de norskforvaltede globale indeksfondene har en viss ESG-sceening.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I NOVEMBER:

KLP LIKVIDITET
HOLBERG LIKVIDITET
ODIN LIKVIDITET
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
HSBC GIF TURKEY EQUITY
FONDSFINANS HIGH YIELD
DNB GLOBAL INDEKS
KLP AKSJEUSA INDEKS
DNB HEALTH CARE
NORDNET INDEKSFOND USA

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I NOVEMBER:

NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG
DNB TEKNOLOGI
SISSENER CORPORATE BOND
JPMORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY
KLP OBLIGASJON 5 ÅR
FONDSFINANS KREDITT
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
THEMATICA FUTURE MOBILITY
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
NORDNET INDEKSFOND DANMARK ESG

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.