2011-11-17

40% av svenskarna vet inte var de har sin pension


Nätbanken Nordnet har undersökt svenskarnas attityder och kunskap kring pension. Undersökningen visar att svenskarna är ett levnadsglatt folk som ser livet som pensionär som något positivt. Samtidigt visar resultatet en stor osäkerhet och brist på överblick hur kalkylen ska gå ihop.

59% av svenskarna är oroade för sin pension. Samtidigt tror 24% av svenskarna att de kommer ha mer pengar som pensionär än idag och hela 45% tror att de kommer ha minst lika mycket i plånboken som nu. Med mer tid och pengar i plånboken så vill svenskarna bli mer kulturella och öka det sociala inslaget. 32% säger att de kommer gå mer på teater, konserter och föreställningar än idag. 34% kommer resa mer och 11% till och med mycket mer. När det kommer till att göra fler aktiviteter med vänner och familj kommer 37% av svenskarna prioritera det.

Svenskarna vill gå tidigare i pension

När det kommer till pensionsålder så vill 82% av svenskarna gå i pension innan 65 år. Av dessa skulle 45% göra det innan 62 år. Vid en närmare granskning hur denna kalkyl ska gå ihop så pensionssparar inte 50% privat. Enbart 15% tror på sin egen förmåga att påverka sin situation med ett privat pensionssparande och 40% är inte insatt i vilket pensionsbolag som har hand om deras pension. Hela 59% vet inte heller hur många procent som arbetsgivaren sätter av i tjänstepension åt dem.

  Hur mycket pensionssparar du idag?


– Att hälften av svenskarna inte har ett privat pensionssparande rimmar illa med det faktum att svenskarna förväntar sig en högre levnadsstandard efter pensioneringen.

Att de sedan inte vet var pengarna ligger är ett uttryck för det ointresse som göra att försäkringsbolagen kan ta ut dyra avgifter. Svenskarna sätter ett stort förtroende till systemet och farbror staten att det löser sig när de blir äldre. Det stämmer tyvärr inte med verkligheten om spararna vill kunna hålla samma levnadsnivå som idag eller till och med att leva bättre och samtidigt gå i pension tidigare, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Dinkelspiel fortsätter:

–  Det viktiga är att låta dina pensionspengar jobba, eftersom det leder till frihet när det väl är dags att trappa ner. Det finns många knep på hur du kan göra. När du till exempel är nyanställd så se till att avtala fram så bra pensionsvillkor som möjligt. Ju mer arbetsgivaren sätter av till dig desto bättre. Många letar billiga bredband i timmar men struntar blankt i att se över sina pensionsavsättningar. Pensionen är lika viktigt som själva lönen, eftersom det är din lön i framtiden. Sedan så gäller det klassiska tipset att börja ett pensionssparande tidigt, eftersom en mindre summa under en längre tid kommer bli en större summa i slutändan. Börjar du senare måste du även sätta av mer.

Anledningarna till varför pension upplevs som svårt
Det som svenskarna upplever är så svårt med pension är framför allt att de inte förstår de olika begreppen (23%), vet hur mycket de måste spara (29%) eller har någon överblick (34%). Intressant är samtidigt att männen visar ett betydligt större självförtroende än kvinnorna. 31% av männen svarar att pensionssparande inte är svårt mot 15% av kvinnorna.

Vad är det som är så svårt med pension?

Åtgärder som skulle få svenskarna intresserade av pension
Svenskarna efterfrågar lättförståelig information och ett direkt samband mellan sparad krona och utfall så att de får en tydligare överblick. Skrämselpropaganda verkar däremot inte gå hem i stugorna. Enbart 6% svarar att det skulle göra dem mer intresserade av pension. 11% svarar att ingenting kan få dem intresserade, då ämnet är så tråkigt att klockorna stannar.

– Det är glädjande att svenskarna visar så tydligt att de vill ha egen kontroll över sin pension. Pension behöver inte vara svårt, men branschen använder ofta medvetet svåra begrepp som den vanliga spararen inte förstår för att förvilla kunden och kunna ta ut dolda avgifter. Här måste branschen ta ett större ansvar, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Vad skulle få dig intresserad av pension?

Dinkelspiel fortsätter:

–  Idag har spararen mer koll på om sina bolåneräntor höjs med en hundralapp för att det påverkar dig här och nu än om ökade avgifter på din pension knaprar upp ditt framtida kapital. Det måste ske en attitydförändring till pension. Spararna måste inse att pension är lika med sin egen rättighet till sin intjänade lön. I dagsläget kan fel val av aktör leda till att du ger bort upp till en halv miljon kronor i onödan för att du inte orkar fatta ett beslut idag, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Vad politikerna skulle kunna göra för morgondagens pensionärer

Spararnas råd till politikerna om vad de kan göra för att ge dem en bättre pensionstillvaro är att införa fri flytträtt (22%), sätta ett maxtak på de avgifter som tas ut i form av rådgivningsavgifter (22%) och att förbjuda mäklarprovision och säkerställa att rådgivare verkligen är oberoende och ger råd som bäst gagnar spararen (30%). Statistik visar till och med att 46% av svenskarna tycker att en pensionsrådgivares råd har liten betydelse för vad han eller hon får i pension. 19% av svenskarna skulle även vilja att politikerna ökade maxtaket för pensionsavsättning från dagens 12000 kr.

Vad skulle politikerna kunna göra för att jag ska få störst skillnad som pensionär?


– Svenskarna eftersöker mer transparens och är trötta på luddigheten som omgärdar pensionsområdet. Jag håller helt med dem. Transparens är framtiden oavsett vad du säljer. Det handlar om ömsesidighet.  Svenskarna vill ha enkla lösningar som gäller dem att fatta rätt beslut. Det är förhoppningsvis bara en tidsfråga innan fri flytträtt införs i Sverige också. Redan idag är det ett faktum i flera andra länder bland annat Norge med gott resultat. Finansinspektionens utredning kommer vara klar 2012 och vi välkomnar ett positivt beslut, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Undersökningen genomfördes i slutet av september av CINT och är statistisk säkerställt med en svarsfrekvens om 1000 personer i Sverige.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet,  jan.dinkelspiel@nordnet.se alternativt 073 531 13 33

Files