2013-12-03

Aksjefond mindre populært enn på lenge

Totalt ble det nettotegnet fond for 37,5 millioner kroner, noe som er 28% under gjennomsnittet hittil i år. Aksjefond sto for 14 millioner av nytegningen og resten var nokså likt fordelt mellom rentefond og kombinasjonsfond. 


 Dette er en ny tendens. Tidligere i år har vi sett en veldig klar dominans av at penger går inn i aksjefond. Vi ser fortsatt et netto innskudd i fond, men nå er tegningen i rentefond og kombinasjonsfond nesten like stor som for aksjefondene. Dette tyder på en mer defensiv holdning i fondsmarkedet på slutten av et godt børsår, sier Spare- og investeringsøkonom Karl Oscar Strøm i Nordnet Bank.

På listen over de 10 mest kjøpte fondene i november finner vi et globalt aksjefond på topp, og ellers en god spredning på aksjefondene både i ulike bransjer og regioner. Nytt denne gangen er imidlertid at det også er 3 obligasjonsfond på kjøpstoppen. Listen over de mest solgte fond domineres av fond med eksponering mot ulike utviklingsmarkeder.

 Tendensen med at penger går ut av Emerging Markets har vi sett i flere måneder, og det henger sammen med disse markedenes svake utvikling i år, sier Karl Oscar Strøm. Nytt er det imidlertid å se tre obligasjonsfond (inkl. Landkreditt Extra) på kjøpstoppen. Tendensen så langt i 2013 har vært penger ut av renteprodukter og inn i aksjer. Det er tydelig å se en mer defensiv tendens i november-tallene, sier Strøm.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1. DNB Global Indeks
2. SEB Concept Biotech
3. Storebrand Obligasjon
4. DNB Nordic Technology
5. DNB Obligasjon
6. Landkreditt Extra
7. JPMorgan Global Healthcare
8. Holberg Rurik
9. Franklin US Opportunities
10. Franklin European Fund
1. Franklin Biotech Discovery
2. UBS Biotech Fund
3. Danske Global Emerging Markets small cap
4. Holberg Norge
5. KLP Aksje Global Indeks
6. Handelsbanken Europa
7. Danske Global Emerging Markets
8. Templeton Global Total Return Fund
9. LHV Persian Gulf Fund
10. Fidelity Thailand

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 56.000 kunder i Norge for november måned.

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 483,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.