2006-06-01

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken økte kraftig i mai og endte på 489.368 transaksjoner. Internettmeglernes handelsvolum endte på 51,0 mrd i mai.

Sammenlignet med mai i fjor er økningen i antall transaksjoner 322% og økningen i volum 454%. Internettmeglerne stod for 23,17% av antall transaksjoner og 8,95% av volumet på Oslo Børs i mai.

Sammenlignet med april måned i år var økningen i antall transaksjoner 67,6% og økningen i volum 71,7%.

Nordnet er største megler på Oslo Børs i mai i år med en markedsandel på 14,43% målt i antall transaksjoner.

”Oslo Børs koker om dagen. Mai måned preges av store svingninger på Oslo Børs, og det ekstreme antall transaksjoner skyldes generelt stor aktivitet, samtidig som de aktive traderene bruker både shorthandel og gearing mer enn normalt. Vi merker fortsatt en svært stor interesse for Oslo Børs fra både eksisterende og nye kunder”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

IGE og Altinex mest populære i mai

Int. Gold Exploration og Altinex var de mest populære enkeltaksjene i mai, med henholdsvis 87.460 og 56.927 transaksjoner. De ti mest populære aksjene i mai blant privatinvestorer var Int. Gold Exploration, Altinex, DNO, Pan Fish, Crew Gold Corp., Norse Energy Corp., Renewable Enery Corp., Ementor, Petrolia Drilling og Aker. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via Internett i mai.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47 92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Mai-06
Nordnet 105 348 104 546 139 988 154 897 195 457 304 833
Netfonds 48 784 48 142 63 212 66 366 84 718 132 412
Skandiabanken 14 952 15 109 23 930 22 424 32 403 52 123

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Mai-06
Nordnet 14,54% 13,73% 13,91% 13,55% 13,82% 14,43%
Netfonds 6,73% 6,32% 6,28% 5,80% 5,99% 6,27%
Skandiabanken 2,06% 1,98% 2,38% 1,96% 2,29% 2,47%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Sep-05 Okt-05 Nov-05 Des-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Mai-06
Nordnet 14,13% 12,68% 13,53% 14,46% 13,85% 12,99% 14,45% 13,74% 14,43%
Netfonds 5,94% 5,72% 5,58% 6,10% 6,08% 5,53% 6,27% 6,03% 6,27%
Skandiabanken 2,18% 1,91% 1,73% 2,23% 2,28% 2,12% 2,43% 2,32% 2,47%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Okt- Nov- Des- Jan- Mar-
Sep-05 05 05 05 06 Feb-06 06 Apr-06 Mai-06
Nordnet 4,75% 3,77% 4,53% 5,67% 4,72% 4,24% 5,03% 4,66% 5,54%
Netfonds 1,97% 1,81% 2,03% 2,56% 2,26% 2,06% 2,57% 2,40% 2,81%
Skandiabanken 0,39% 0,32% 0,33% 0,50% 0,43% 0,43% 0,52% 0,50% 0,60%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mai
1 Int. Gold Exploration 87 460
2 Altinex 56 927
3 DNO 35 231
4 Pan Fish 29 238
5 Crew Gold Corp. 23 015
6 Norse Energy Corp. 14 446
7 Renewable Energy Corp. 12 030
8 Ementor 11 257
9 Petrolia Drilling 10 296
10 Aker 9 741

Files