2022-03-07

Allt fler kvinnor har ett dra åt helvete-kapital

Antalet kvinnor som har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra den egna livssituationen, exempelvis lämna en relation, ökar. Det visar en färsk undersökning från Yougov, gjord på uppdrag av nätbanken Nordnet.

– Det är glädjande att det så tydligt går åt rätt håll, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

På frågan ”Upplever du att du har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra din egen livssituation, till exempel säga upp dig från jobbet eller bryta upp från en relation?” svarar 43 procent av kvinnorna i undersökningen ”ja”. Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år. År 2020 var andelen kvinnor som svarade ”ja” 35 procent, och 2021 var andelen 38 procent. För första gången är det större andel kvinnor som svarar ja på frågan, än som svarar nej.

– Det handlar om en tydlig ökning jämfört med tidigare år, och det är glädjande siffror. Många har fått upp ögonen för den egna privatekonomin under pandemin, och fler och fler inser vikten av att ha ett eget sparande. Det kan öka både tryggheten och frihetskänslan, säger Frida Bratt.

Fortfarande är det dock vanligare att män har ett eget sparande. 48 procent av männen i undersökningen svarar att de har ett eget sparande som är tillräckligt stort för att förändra livssituationen. Det är ungefär i samma nivå som tidigare år.

Totalt svarar 46 procent av svenskarna ja på frågan, medan 41 procent svarar nej.

– Inte bara kvinnor, utan alla, tjänar på att ha ett eget sparande vid sidan av det gemensamma sparandet i ett hushåll. Man kan dock konstatera att ett så kallat dra åt helvete-kapital är av extra vikt för kvinnor, eftersom de fortfarande i högre utsträckning är den ekonomiskt svagare parten i en relation, säger Frida Bratt.

Upplever du att du har ett tillräckligt stort eget sparande för att förändra din egen livssituation, till exempel säga upp dig från jobbet eller bryta upp från en relation?

Kvinnor Män Totalt
Ja 43% 48% 46%
Nej 41% 41% 41%
Osäker 16% 11% 14%

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 4-7 februari 2022 har sammanlagt 1 002 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen avseende kön, ålder och region.

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.