2023-05-31

Anders Skar slutter som landssjef i Nordnet Norge

Anders Skar slutter som sjef for Nordnets norske virksomhet senere i år. Prosessen med å finne en erstatter er pågående, og Anders Skar vil stå i rollen inntil en ny person er på plass.

Anders Skar startet hos Nordnet i 2005, og har hatt ansvaret som landssjef for Nordnets norske virksomhet siden 2007. Under Skars ledelse har Nordnet etablert seg som førstevalget for private sparere og investorer i det norske markedet, og selskapet har sett en sterk vekst over flere år.  I løpet av perioden har kundebasen økt fra i underkant av 30 000 til 375 000 kunder, og kundenes kapital på Nordnet-plattformen har vokst fra ca 10 milliarder til drøyt 125 milliarder kroner. Nordnet var i 2022 det største nordiske meglerhuset på Oslo Børs.

– Anders Skar har vært en meget kompetent og verdsatt sjef for Nordnet i Norge, og han har fremgangsrikt utviklet virksomheten på flere nivåer. Under Anders sin ledelse har Nordnet gått fra å være en liten nettmegler med et begrenset tjenestetilbud for de mest børsinteresserte, til å bli Norges ledende digitale plattform med et bredt utvalg av tjenester innenfor sparing, investeringer, pensjon og lån. Jeg vil takke Anders for et svært verdifullt og lojalt bidrag over mange år, og samtidig ønske han lykke til i fremtiden, sier Lars-Åke Norling, konsernsjef i Nordnet.

Skar blir sittende i rollen inntil en ny landssjef er på plass, og deretter sikre en ordnet overlevering til sin etterfølger.

– Jeg har hatt atten fantastiske år i Nordnet, hvor jeg har fått være med på utrolig mye spennende for så vel selskapet som finansbransjen generelt. Dette har selvfølgelig ikke vært en enkel beslutning, men etter mange runder, og ikke minst atten år i selskapet så har jeg kommet til den konklusjon at det er på tide å gjøre noe nytt. Jeg er utrolig takknemlig for tiden i Nordnet, og ønsker å uttrykke et stort takk til alle medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere, aksjeeiere og andre personer jeg har hatt gleden av å bli kjent med og jobbe sammen med igjennom alle disse årene, sier Anders Skar, landssjef for Nordnet i Norge.

Hva Skar skal gjøre når han nå slutter er fortsatt ikke hundre prosent bestemt, men det blir ikke noe nytt lignende oppdrag med det første.

– Jeg har fortsatt ikke full oversikt over hvordan min nye arbeidshverdag blir, men jeg har ingen planer om å ta en ny jobb eller et tilsvarende operativt oppdrag den nærmeste tiden. I første omgang så kommer jeg til å jobbe i mitt eget selskap, kanskje bedrive litt konsulent eller rådgivningsvirksomhet og eventuelt noe styrearbeid. I tillegg kommer jeg til å bruke en del tid på egne investeringer, og deretter så får vi se hva som skjer og hvilke muligheter som åpner seg. Under alle omstendigheter kommer jeg til følge Nordnets utvikling videre med stor interesse, ikke minst som engasjert kunde, sier Anders Skar.

For mer informasjon, kontakt:
Johan Tidestad, Kommunikasjonssjef hos Nordnet
+46 708 875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.