2008-06-13

Ändringar i koncernledningen

Nordnets koncernledning ändras genom att Torbjörn Östman, Project
Manager lämnar koncernledningen. Torbjörn kommer att fortsätta att vara
ansvarig för bolagets projekt, men kommer att ingå i avdelningen
Products and Services och lämnar därför ledningsgruppen.

I koncernledningen ingår följande:

Arturo Arques Manager Product and Services
Jonas Burvall Corporate Communications Manager (från 1 sept. 2009)
David Craelius CIO
Anders Råge CAO
Fredrik Svederman CFO
Victoria Thore COO
Maria Zalamans HR-Manager
Carl-Viggo Östlund CEO

För ytterligare information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, 08-506 330 30, 070-609 58 81, carl-
viggo.ostlund@nordnet.se

Files