2010-05-31

Antal aktier och röster i Nordnet AB (publ)

Efter konvertering av Nordnets personalkonvertibelprogram 2005/2010 har antalet aktier och röster i Nordnet AB förändrats enligt följande.

Under konverteringsperioden 17 februari 2010 – 3 maj 2010 har – av det totalt kvarvarande nominella beloppet 18 550 000kr – 1 300 000 kr, motsvarande ca 7 procent, konverterats till 129 353 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med ca 0,08 procent.

Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda konverteringen uppgår till 167 827 831 och aktiekapitalet uppgår till 167 827 831 kronor.

Konvertering kan påkallas under perioden fr o m den 1 juli 2009 t o m den 30 november 2010. Vid konverteringsperiodens start den 1 juli 2009 uppgick det totala nominella beloppet till 45 480 000 kr.

Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

 

 

 

 

För mer information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, CEO, +46 8 506 330 00, +46 70 609 5881,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.