2006-02-06

Antal avslut för Nordnet-koncernen steg med 98% i januari

Under januari månad gjorde Nordnet 740 597 avslut (33 664 per dag) i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 98%
fler än samma period 2005.

”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut som vi gjorde under
januari i år. Jämfört med samma period förra året är det nästan en
dubblering. Det är verkligen högtryck på alla våra marknader”, säger
Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

”Sverige visar med 142% den största ökningen sedan januari förra året.
Jämfört med december 2005 så ökade Tyskland mest med 44%”, säger Jessica
Gertun.

Nordnet jan-06 dec-05 nov-05 jan –
05
Sverige 346 177 271 432 230 640 143 238
Norge 194 020 164 895 142 935 108 637
Danmark 97 625 78 458 81 697 56 362
Finland 14 505 11 608 16 042 –
Tyskland 77 725 53 794 57 093 60 419
Luxemburg 10 545 8 111 7 271 4 999
Totalt 740 597 588 298 535 678 373 655

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader av samtliga
kunder under jan-06, dec-05, nov-05 och jan-05.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag december 28 014
Snitt per börsdag november 24 349
Snitt per börsdag januari 2005 17 793

Tabell: Snitt antal avslut per dag under jan-06, dec-05, nov-05 och jan-
05. Snitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med
antal handelsdagar då svenska, norska, danska, finska eller tyska
börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +4723333009, +4792821704,
lars.thorstensen@nordnet.no

Files