2019-05-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i april

Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 181 798 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 114 831 avslut i snitt per börsdag.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  April April Förändring  Mars Förändring
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 096 712 991 355 10,6% 1 128 835 -2,8%
Norge 324 916 408 518 -20,5% 363 064 -10,5%
Danmark 348 217 235 890 47,6% 387 498 -10,1%
Finland 411 953 347 976 18,4% 444 727 -7,4%
Totalt              2 181 798      1 983 739      10,0%            2 324 124      -6,1%         
Snitt per börsdag 114 831 101 730 12,9% 110 673 3,8%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)*    62 740 62 871 -0,2% 64 978 -3,4%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.