2018-09-03

Antal börsavslut av Nordnets kunder i augusti

Under augusti gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 327 783 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 101 208 avslut i snitt per börsdag.  

  Börsfesten fortsätter, och augusti bjöd på uppgångar på alla nordiska aktiemarknader. Privatspararna är optimistiska och växlade upp antalet investeringar med över 10 procent sedan föregående månad, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Augusti Augusti Förändring  Juli Förändring 
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 214 711    1 071 073    13,4%            1 085 959    11,9%           
Norge 401 120 321 145 24,9% 262 373 52,9%
Danmark 385 878 395 579 -2,5% 307 302 25,6%
Finland 326 074 413 551 -21,2% 327 477 -0,4%
Totalt 2 327 783 2 201 348 5,7% 1 983 111 17,4%
Snitt per börsdag 101 208 95 711 5,7% 90 141 12,3%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 64 929 61 862 5,0% 57 476 13,0%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.