2018-03-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i februari

Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 313 237 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 115 662 avslut i snitt per börsdag.  

  Februari startade med hög volatilitet och extrem aktivitet, utlöst av allmän ränteoro och ett stort antal bolagsrapporter. Nordnet slog handelsrekord för en enskild dag i början av månaden med över 200 000 affärer. Den initiala snabba nedgången på marknaden avlöstes dock av en långsam återhämtning och lugnare handel, och som helhet slutade de nordiska aktiemarknaderna runt nollan, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Februari Februari Förändring Januari Förändring
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 200 813 1 196 370 0,4% 1 320 722 -9,1%
Norge 327 266 411 363 -20,4% 369 699 -11,5%
Danmark 366 694 352 516 4,0% 414 083 -11,4%
Finland 418 464 328 317 27,5% 379 156 10,4%
Totalt 2 313 237    2 288 566    1,1%            2 483 660    -6,9%         
Snitt per börsdag 115 662 114 428 1,1% 115 519 0,1%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 71 024 70 697 0,5% 75 232 -5,6%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.