2019-08-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juli

Under juli gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 374 409 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 103 235 avslut i snitt per börsdag. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Juli Juli Förändring  Juni  Förändring 
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 207 240 1 085 959  11,2% 902 695 33,7%
Norge 402 147 262 373 53,3% 354 543 13,4%
Danmark 334 198 307 302 8,8% 273 909 22,0%
Finland 430 824 327 477 31,6% 354 136 21,7%
Totalt 2 374 409  1 983 111  19,7% 1 885 283  25,9%
Snitt per börsdag 103 235 90 141 14,5% 104 738 -1,4%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)*  62 245 57 476 8,3% 51 795 20,2%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.