2018-07-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juni

Under juni gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 910 486 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 100 552 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Juni Juni Förändring  Maj Förändring 
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 987 963 1 081 426 -8,6% 1 097 597 -10,0%
Norge 335 879 287 980 16,6% 317 909 5,7%
Danmark 293 071 343 700 -14,7% 316 738 -7,5%
Finland 293 573 359 206 -18,3% 349 724 -16,1%
Totalt 1 910 486    2 072 312    -7,8%            2 081 968      -8,2%           
Snitt per börsdag 100 552 103 616 -3,0% 101 559 -1,0%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 65 233 57 927 12,6% 65 233 0,0%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.