2017-07-03

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juni

Under juni gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 072 312 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 103 616 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

Juni Juni Förändring   Maj Förändring
2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut
Sverige 1 081 426   1 026 837   5,3%   1 087 102   -0,5%
Norge 287 980 251 663 14,4% 294 718 -2,3%
Danmark 343 700 371 522 -7,5% 350 694 -2,0%
Finland 359 206 291 127 23,4% 370 473 -3,0%
Totalt 2 072 312 1 941 149 6,8% 2 102 987 -1,5%
Snitt per börsdag 103 616 97 057 6,8% 102 585 1,0%
Omsatt handelsbelopp  
cash market (MSEK)*
57 927 66 479 -12,9% 63 294 -8,5%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.