2018-04-03

Antal börsavslut av Nordnets kunder i mars

Under mars gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 948 346 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 95 041 avslut i snitt per börsdag.  

–   Fortsatt press på aktiemarknaderna ledde till att privatspararna under mars månad gjorde färre aktieaffärer än tidigare under året. En tilltagande oro för inflation och stigande räntor, i kombination med amerikanska utspel kring ökade tullar och ökad risk för ett internationellt handelskrig, har präglat månaden och dragit ner börshumöret, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Mars      Mars Förändring Februari Förändring
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 004 950 1 232 295 -18,4% 1 200 813 -16,3%
Norge 308 006 369 170 -16,6% 327 266 -5,9%
Danmark 285 997 356 557 -19,8% 366 694 -22,0%
Finland 349 393 351 777 -0,7% 418 464 -16,5%
Totalt 1 948 346    2 309 799    -15,6%        2 313 237      -15,8%       
Snitt per börsdag 95 041 100 426 -5,4% 115 662 -17,8%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 59 250 69 119 -14,3% 71 024 -16,6%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.