2017-12-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i november

Under november gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 309 253 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 107 407 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  November  November  Förändring  Oktober Förändring 
  2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 215 195 1 200 867 1,2% 1 423 092 -14,6%
Norge 344 417 300 956 14,4% 381 781 -9,8%
Danmark 398 567 347 643 14,6% 386 522 3,1%
Finland 351 074 335 920 4,5% 401 961 -12,7%
Totalt 2 309 253 2 185 386 5,7% 2 593 356        -11,0%
Snitt per börsdag 107 407 101 646 5,7% 117 880 -8,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 66 671 67 347 -1,0% 75 452 -11,6%


* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.