2009-05-04

April: Hög aktivitet bland spararna

Aktiviteten bland spararna var mycket hög i april. Över 1,36 miljoner avslut genomfördes av Nordnets kunder vilket gör april 2009 till en av de mest aktiva börsmånaderna någonsin. Antalet avslut ökade med drygt 62 procent jämfört med samma månad förra året, och med drygt fyra procent jämfört med mars 2009.

Under april gjordes 1 364 533 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar nästan 70 000 avslut per börsdag.

– Rapportmånaden april har alltid varit en intensiv börsmånad och i kombination med en stigande börs är aktiviteten bland spararna på topp, säger Nordnets informationschef Jonas Burvall.

Förändring Förändring
apr-09 apr-08 ett år mar-09 en månad
Sverige 685 014 298 112 129,78% 626 260 9,38%
Norge 286 494 256 129 11,86% 318 186 -9,96%
Danmark 175 131 108 529 61,37% 167 523 4,54%
Finland 123 184 81 186 51,73% 109 999 11,99%
Tyskland 81 811 85 926 -4,79% 78 181 4,64%
Luxemburg 12 899 8 114 58,97% 9 084 42,00%
Totalt 1 364 533 837 996 62,83% 1 309 233 4,22%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
apr-09 69 976
apr-08 38 091
mar-09 59 511

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, informationschef, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Files