2010-05-03

April: Hög aktivitet i rapportintensiv månad

Aktiviteten på Nordnets marknader var fortsatt hög i april. Totalt gjordes nästan 1,5 miljoner avslut, vilket är en ökning med 7,1 procent jämfört med april 2009, och en knapp minskning med 1,6 procent jämfört med föregående månad.

I april gjordes 1 460 935 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 76 891 avslut per börsdag.

Förändring Förändring
Apr 2010 Apr 2009 ett år Mar 2010 en månad
Sverige 699 837 685 014 2,2% 703 601 -0,5%
Norge 260 640 286 494 -9,0% 281 452 -7,4%
Danmark 181 878 175 131 3,9% 182 021 -0,1%
Finland 242 602 123 184 96,9% 238 165 1,9%
Tyskland 65 878 81 811 -19,5% 68 800 -4,2%
Luxemburg 10 100 12 899 -21,7% 11 236 -10,1%
Totalt 1 460 935 1 364 533 7,1% 1 485 275 -1,6%
Snitt per 76 891 69 976 9,9% 64 577 19,1%
börsdag

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under april månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. Uppdelat på marknad är Nordnet störst i Norge, näst störst i Finland samt tredje störst i Sverige och Danmark.

– April är en intensiv börsmånad med många kvartalsrapporter, vilket tydligt avspeglas i spararnas aktivitet. Jämfört med mars märks dock en liten dämpning, vilket skulle kunna förklaras av en allmän oro för vad den grekiska krisen kommer att innebära för den fortsatta börsutvecklingen, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 9,1%
2. Nordnet 7,6%
3. Credit Suisse 6,1%
4. Handelsbanken 5,0%
5. Avanza 5,0%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Files